POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

LEOHR este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 36935.

LEOHR în calitate de autor / proprietar / administrator / utilizator al website-ului www.leoHR.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta politică de confidențialitate.

LEOHR își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.leoHR.ro, precum și Politica de confidențialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. LEOHR S.R.L.-D., cu sediul social în Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Charles de Gaulle Plaza Etaj 3, 011857 Sector 1 București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6333/2014, C.U.I. 33213560, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: selecția și plasarea forței de muncă, educație/cursuri de pregătire și formare profesională, realizare de cercetări științifice și statistice, precum și pentru a vă tine la curent cu cele mai noi oferte de locuri de muncă, produse și servicii pe care vi le putem oferi.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră personale. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat și imposibilitatea ca dumneavoastră să beneficiați de serviciul/serviciile pe care le-ați solicitat.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, salariații operatorului și partenerii contractuali ai acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la S.C. LEOHR S.R.L.-D., cu sediul social în Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Charles de Gaulle Plaza Etaj 3, 011857 Sector 1 București, România, sau la adresa de e-mail office @ leoHR.ro.

Datele dumneavoastră personale colectate de noi în condițiile expuse mai sus, vor putea fi transferate în scopuri de selecție și plasare a forței de muncă.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, prin una din modalitățile enumerate mai sus.

JSN Mini template designed by JoomlaShine.com